Residencia Estudantil, Terreo, Alvina Pereira e Joao Pedro Caldeira